top of page

Kurset forutsetter medlemskap/familiemedlemsskap i Diamond Dance Sportsdanseklubb på kr 200,- og er gjeldende for 1 kalenderår.  Medlemskapet er bla. en nødvendighet med hensyn til forsikring (frem til det året man fyller 13 år) og støtteordninger fra Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping. 

Man må være fylt 15 år og ha medlemskap i klubben for å være stemmeberettiget på Årsmøtet. Har man barn under 15 år, så er ikke disse stemmeberettiget på årsmøtet. Så dersom det er ønskelig med stemmerett som foresatt eller annet ikke aktivt medlem, så krever dette et ordinært medlemskap på kr 200,-, eller at man betaler et Familiemedlemskap som omfatter inntil 3 personer, kr 350,-. Flere personer utover dette må betale kr 100,- pr. person. Medlemsavgift må uansett være betalt senest 1 mnd. før Årsmøtet for å gi stemmerett.

 

Medlems- og treningsavgiften sendes som fakturaer med betalingsfrist på 14 dager. Enkelte kursavgifter kan deles i to eller tas som månedlige avdrag.
• Trenings- og medlemsavgift refunderes ikke dersom man avbryter kurset.
• Dersom økonomiske eller andre hensyn tilsier det, kan kursene endres i løpet av sesongen.
• Diamond Dance Sportsdanseklubb er basert på frivillighet og ønske om at det skal være en klubb for alle. For deltakere med funksjonsnedsettelser pålegges det ikke dugnad.

Da dette er et gratiskurs er det fullt mulig å starte når som helst i løpet av denne sesongen. Alle er hjertelig velkomne.

Vel Møtt!

bottom of page