Sceneshow

Barnedans

Treningshelg

Konkurranser

Jazz/Ballett

Juleverksted

Halloweenparty

Merkeprøver

Konkurranser

Latino Shake & Burn

Påmelding til vårens kurs 2021
(Påmeldingsskjemaet ligger helt nederst på mobilutgaven)

Alle kurs for barn og ungdom (sportsdanskurs og dans for funksjonshemmede) forutsetter medlemskap/familiemedlemsskap (inntil 3 personer) i Diamond Dance Sportsdanseklubb, og er gjeldende for 1 kalenderår. Medlemskapet er bla. en nødvendighet med hensyn til forsikring (frem til det året man fyller 13 år) og støtteordninger fra Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping.

Man må være fylt 15 år og ha medlemskap i klubben for å være stemmeberettiget på Årsmøtet. Har man barn under 15 år, så er ikke disse stemmeberettiget på årsmøtet. Så dersom det er ønskelig med stemmerett som foresatt eller annet ikke aktivt medlem, så krever dette et ordinært medlemskap på kr 200,-, eller at man betaler et Familiemedlemskap som omfatter inntil 3 personer, kr 350,-. Flere personer utover dette må betale kr 100,- pr. person. Medlemsavgift må uansett være betalt senest 1 mnd. før Årsmøtet for å gi stemmerett.

 

Medlems- og treningskontingent sendes som faktura med betalingsfrist på 14 dager. 
• Trenings- og medlemsavgift refunderes ikke dersom man avbryter kurset.
• Dersom økonomiske eller andre hensyn tilsier det, kan kursene endres i løpet av sesongen.
• Diamond Dance Sportsdanseklubb er basert på frivillighet og ønske om at det skal være en klubb for alle. For å kunne gi et best mulig tilbud økonomisk, må man beregne noe dugnadsarbeid i forbindelse med inntektsbringende aktiviteter.

Øvrige kurs er uten medlemsavgift da disse er i regi av Diamond Dance Studio.

 

Alle* er hjertelig velkommen til en GRATIS prøvetime hos Diamond Dance på kursene Barnedans, Jazz/Ballett, og gr.kurs Sportsdans samt Dans for funksjonshemmede. Meld på via påmeldings-skjemaet under - vi fakturer ikke før etter 2. kursdag.

For øvrige er alle påmelding bindende.

Vi har rullerende påmelding så det er mulig å begynne når som helst i løpet av kursene, da man kun betaler fra første oppmøte. Kom gjerne innom for en GRATIS prøvetime.

NB! Dere får ingen annen bekreftelse enn at skjemaet er sendt inn når dere trykker på sendtknappen.

© 2017 by Diamond Dance.

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon