Barnedans 3-6 år

Sportsdans øvet

Latino Shake & Burn

Sportsdans nygegynnere

DanseLøvene - Dans for 

funksjonshemmede

Sommershow hvert år

Jazz og Ballett

 Påmelding høsten 2020

Alle sportsdansekurs for barn og ungdom, inkludert DanseLøvene - dans for funksjonshemmede, forutsetter medlemskap i Diamond Dance Sportsdanseklubb på kr 200,-, og er gjeldende for 1 kalenderår. Dette inkluderer en Grunnlisens til Norges danseforbund på kr 100,- og er en nødvendighet bl.a. med hensyn til forsikring (frem til det året man fyller 13 år) og støtteordninger fra Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping. Vi har også Familiemedlemskap.

Medlems- og treningskontingent sendes som faktura med betalingsfrist på 14 dager. Her kan dere også velge å betale familiemedlemskap, se avsnittet under.

 

Har man barn under 15 år, så er ikke disse stemmeberettiget på årsmøtet. Så dersom det er ønskelig med stemmerett som foresatt eller annet ikke aktivt medlem, så krever dette et ordinært medlemskap på kr 200,-, eller at man betaler et Familiemedlemskap som omfatter inntil 3 personer. Flere personer utover dette må betale kr 100,- pr. person. Medlemsavgift må uansett være betalt senest 1 mnd. før Årsmøtet for å gi stemmerett.

 

Ønsker man kun å være «støttemedlem» uten stemmerett (noe vi er veldig takknemlig for), så koster dette kr 100,-.


Trenings- og medlemsavgift refunderes ikke dersom man avbryter kurset.


Dersom økonomiske eller andre hensyn tilsier det, kan kursene endres i løpet av sesongen.


Diamond Dance Sportsdanseklubb er basert på frivillighet og ønske om at det skal være en klubb for alle. For å kunne gi et best mulig tilbud økonomisk, må man derfor beregne noe dugnadsarbeid i forbindelse med inntektsbringende aktiviteter.

Øvrige kurs er uten medlemsavgift da disse er i regi av Diamond Dance Studio.

 

Alle* er hjertelig velkommen til en GRATIS prøvetime hos Diamond Dance på kursene Barnedans, Jazz/Ballett, og Sportsdans samt DanseLøvene - Dans for funksjonshemmede. Meld på via påmeldingsskjemaet, vi fakturer ikke før etter 2. kursdag.

For øvrige kurs er påmelding bindende.

Vi har rullerende påmelding så det er mulig å begynne når som helst i løpet av kursene, da man kun betaler fra første oppmøte. 

Vi oppfordrer alle som melder seg på til å legge seg til vår Facebookside "Diamond Dance - for medlemmer" da dette i hovedsak er vår informasjonskanal.

Velkommen til kurs hos Diamond Dance

Juleavslutning hvert år

© 2017 by Diamond Dance.

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon