Barnedans 3-6 år

Sportsdans øvet

Latino Shake & Burn

Sportsdans nygegynnere

DanseLøvene - Dans for 

funksjonshemmede

Sommershow hvert år

Jazz og Ballett

Skal vi danse

- for voksne

Familiemedlemskap 2020

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

All den tid vi har mange barn i klubben så er det ofte foreldre som ønsker medlemskap for å kunne stemme på årsmøtet.

Her er det  derfor mulig å bestille familiemedlemskap til kr 400,- som dekker den/de aktive dansere og eventuelt andre famieliemedlemmer i rett opp- eller nedadgående slektsledd, maks 3 personer. Ønsker man flere personer, må det betales en ekstra avgift på kr 100,- pr. person som skal dekke forbundslisensen.

Den aktive er allerede fakturert for sitt medlemsskap, så mellomlegget kan Vippses til Diamond Dance, vippsnummer 130953 eller til vår bankkonto nr. 4280 15 97623.

MERK BETALINGEN MED BETALERS NAVN

© 2017 by Diamond Dance.

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon