Kontakt oss gjerne

Diamond Dance Studio

Jeanette Kristiansen - daglig leder

telefon: 90895711

email: jk@diamond-dance.no

Kontoradresse 

Elgtråkket 67, 2016 Frogner

Treningslokalet::

Frogner Aktivitetssenter, Dueveien 8, 2016 Frogner

 

Organisasjonsnr.

 913476492

  

Bankkontonr.

4280 15 70458

Diamond Dance Sportsdanseklubb Romerike

Hilde Kristiansen - leder

telefon: 48267863

email: info@diamond-dance.no

Heidi Bengtson - nestleder  

telefon: 92631598

Robin - styremedlem/dansernes representant

telefon: 99100193

Erik Walmann - styremedlem

Jeanette Kristiansen - styremedlem

Pia Walmann - varamedlem

Kontoradresse

Elgtråkket 67, 2016 Frogner

Treningslokale:

Moengveien 6, 2016 Frogner og Frogner kulturhus, Flexisalen på Frogner Skole

 

Organisasjonsnr.

919300809

  

Bankkontonr.

4280 15 97623