top of page
60695720_3279171305441647_41450018685457

Barnedans

Fra første konkurranse

Eliteparti

Fellesbilde.jpg
49937840_2137189132967757_34569139069019

Showdans/Jazz

Konkurranseparti

DanseLøver

Klubbkonkurranse

Sceneshow

Alle kurs unntatt Barnedans og Jazz/Showdans forutsetter medlemskap/familiemedlemsskap i Diamond Dance Sportsdanseklubb, og er gjeldende for 1 kalenderår.  Medlemskapet er bla. en nødvendighet med hensyn til forsikring (frem til det året man fyller 13 år) og støtteordninger fra Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping. Deltakere på Barnedans og Showdans/Jazz deltar med eventuell egen forsikring.

Man må være fylt 15 år og ha medlemskap i klubben for å være stemmeberettiget på Årsmøtet. Har man barn under 15 år, så er ikke disse stemmeberettiget på årsmøtet. Så dersom det er ønskelig med stemmerett som foresatt eller annet ikke aktivt medlem, så krever dette et ordinært medlemskap på kr 200,-, eller at man betaler et Familiemedlemskap som omfatter inntil 3 personer for kr 350,-. Flere personer utover dette må betale kr 100,- pr. person. Medlemsavgift må uansett være betalt senest 1 mnd. før Årsmøtet for å gi stemmerett.

Øvrige kurs er uten medlemsavgift da disse er i regi av Diamond Dance Studio.

 

Medlems- og treningsavgiften sendes som fakturaer med betalingsfrist på 14 dager. Treningsavgiften kan deles i to eller tas som månedlige avdrag etter avtale.
• Trenings- og medlemsavgift refunderes ikke dersom man avbryter kurset.
• Dersom økonomiske eller andre hensyn tilsier det, kan kursene endres i løpet av sesongen.
• Diamond Dance Sportsdanseklubb er basert på frivillighet og ønske om at det skal være en klubb for alle. For å kunne gi et best mulig tilbud både økonomisk og innholdsmessig, må man beregne noe dugnadsarbeid i forbindelse med inntektsbringende aktiviteter
. Se vår dugnadsordning i Klubben her

​​

Alle klubbmedlemmer bes om å laste ned vår Spond-app når dere får melding om dette, da dette er en av våre informasjonskanaler, det samme gjelder vår lukkede facebookgruppe "Diamond Dance - for medlemmer".

*Alle er hjertelig velkommen til en GRATIS prøvetime hos Diamond Dance på kursene Barnedans, Jazz/Showdance, og Gr.kurs Sportsdans, Latinomix for Teen og Dans for funksjonshemmede. Meld på via påmeldingsskjemaet - vi fakturer ikke før etter 2. kursdag.

For øvrige er alle påmeldinger bindende.

Vi har rullerende påmelding så det er mulig å begynne når som helst i løpet av kursene, da man kun betaler fra første oppmøte. Kom gjerne innom for en GRATIS prøvetime.

NB! Dere får en egen mail med mer info når skjemaet er innsendt.

*Gjelder kun nye deltagere

Påmelding 
NB! Les vilkårene under
bottom of page